Jak ochránit svůj majetek před exekutorem

Ochránit svůj majetek před exekutorem je velmi obtížné, pokud se nebráníme včas. Často nastává situace, že exekutor má spadeno nejen na majetek dlužníka, ale zabavuje i veškeré věci, které najde v domácnosti. Pokud u Vás bydlí Váš zletilý syn, který má dluhy a exekutor již klepe na Vaše dveře, pak nálepku „exekučně zabaveno“ nalepí na vše, pokud se Vám nepodaří prokázat, že dotyčná věc nepatří synovi, nýbrž Vám, respektive je majetkem nabytým v rámci společného jmění manželů. Ne vždy si schováme veškeré účtenky k zakoupenému vybavení domácnosti a nemáme doklady k věcem, které jsme dostali darem. Pro tyto případy Vám může velmi účinně pomoci notář . Pořídíte si seznam Vašich věcí, zajdete k notáři a notář sepíše notářský zápis, jímž osvědčuje Vaše prohlášení, že tyto vyjmenované věci jsou Vaším majetkem. Notářský zápis je veřejnou listinou a jako takový je nadán vírou, že v něm uvedené informace jsou pravdivé, jinými slovy exekutor musí vycházet z údajů uvedených v tomto notářském zápise, ledaže by se mu podařilo prokázet, že tyto nejsou pravdivé. Tíže důkazního břemena je tak na něm a on by musel prokázat, že dotyčná věc Vaše není. To Vás posouvá do podstatně výhodnějšího postavení, než když připustíte odvezení věcí a těch se pak domáháte vylučovací žalobou. Pokud tedy vážně hrozí nebezpečí exekuce na majetek osoby, která s Vámi bydlí, pak navštivte notáře včas a chraňte svůj majetek.

Příspěvek byl publikován v rubrice Rady, tipy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.