Jak zabezpečit střežení a ochranu objektů

Efektivní zabezpečení objektu a ochrana majetku patří mezi nejdůležitější úkoly, se kterými se musí jejich majitelé vypořádat. Hlavním cílem zabezpečení objektů je nejen omezení rizika vzniku majetkových škod, ale také ochrana osob, které se v těchto objektech nacházejí. Toto zabezpečení je obvykle zajišťováno fyzickou ostrahou v kombinaci s mechanickými a elektro nickými zabezpečovacími systémy.

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha se provádí na základě analýzy zkoumaného objektu a charakteru majetku. Na základě získaných informací se vypracuje bezpečnostní projekt fyzické ochrany, který obsahuje specifikaci ostrahy objektu a zahrnuje také bezpečnostní rizika zabezpečení a možnosti jejich řešení.

Technická ochrana budov a objektů zahrnuje mechanické zábranné systémy, které zabraňují vniknutí osob do prostoru a elektronické zabezpečovací systémy, s jejichž pomocí je neoprávněné narušení střeženého objektu nebo prostoru opticky a akusticky signalizováno.

Mechanické zábranné systémy

Mechanické zábranné systémy, ke kterým se řadí zejména bezpečnostní dveře, zámky a další prvky patří mezi klasické bezpečnostní ochranné prostředky. Tyto ochranné prvky nejsou schopny chráněné objekty samy o sobě beze zbytku zabezpečit, ale pouze narušení zpomalit.

Elektronické zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémytvoří obvykle kombinace ústředny a elektronických komponent, jako jsou různé detektory, elektrické ploty, infračervené závory, detektory pohybu nebo tříštění skla. Ochrana předmětů pak využívá detektorů tlaku, otřesu, síly a dalších. K významným doplňujícím prostředkům tohoto druhu zabezpečení patří elektrické požární systémy, kamerové systémy (CCTV), systémy ke kontrole vstupů osob a speciální zařízení na ochranu perimetru.

Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana hraje důležitou roli při ochraně venkovních prostor a střežení přístupových cest, plotů, hranic pozemků a skladových ploch. Účelem perimetrické ochrany je optimální kontrola celého chráněného prostoru a včasné rozeznání a zachycení potencionálního narušitele.

Díky detekci pokusu o narušení chráněného prostoru je pak možné zvolit přiměřený zásah, například povolat ostrahu nebo aktivovat akustickou či světelnou signalizaci. Na trhu je rozsáhlý sortiment venkovních zabezpečovacích prvků, jedním z nich je bezdrátový perimetr, dále se sem řadí IR závory, plotové detekční systémy, zemní detekční kabely, detektory magnetických anomálií, optické kabely nebo kombinované detektory s použitím CCTV.

Vhodnost použití bezpečnostních prvků závisí na konkrétních podmínkách a požadavcích. Žádný z výše uvedených prvků ochrany nemůže zabránit narušení střeženého prostoru, z hlediska zajištění bezpečnosti by měly být jednotlivé bezpečnostní prvky kombinovány s ostatními druhy ochrany a vzájemně se s nimi doplňovat.

Příspěvek byl publikován v rubrice Elektronika, audio-video se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.