Čerpadlo aneb jak získat vodu ze studny

Jak získat vodu ze studny

Při návrhu studny není důležité pouze nalezení vhodného místa, ale podstatné je zejména nalezení takového útvaru podzemní vody, ze kterého se bude voda odebíraná studnou plynule doplňovat. Dále je nutné navržení vhodné konstrukce studny, technologie hloubení, osazení vrtu skružemi, vybrání vhodného čerpadla a instalace potrubí.

Na hledání vody neexistuje žádný zázračný přístroj. Proutek i kyvadlo pracují na čistě fyzikálním principu a jsou pouze schopny zjistit výskyt geofyzikálních anomálií a je možno je využít k odhadnutí průběhu nerovností skalního podloží a k umístění studní hlavně v horninách s puklinovou propustností. Hloubku hladiny podzemní vody, ani vydatnost pramene však proutek zjistit nedokáže.

To musí posoudit kvalifikovaný hydrogeolog. Hydrogeologové provádějí pomocí různých přístrojů geofyzikální měření, která pak vyhodnocují. Na základě těchto údajů jsou pak schopni navrhnout nejvhodnější místo pro umístění studny.

Kopaná studna nebo vrt?

Klasické kopané studny jsou vhodné tam, kde je dostatek nezávadné mělké podzemní vody. Kopaná studna má v průměru kolem jednoho metru a zřizuje se obvykle 3,5 až 4 m pod hladinu podzemní vody. Je vhodným řešením pro trvale obývané chaty nebo rodinné domky. Pro příležitostně obývané chaty nejsou klasické studny vhodné. Nepravidelný odběr nedokáže vodu obměnit, a ta po většinu roku stagnuje.

Vrtané studny jsou nejvhodnějším řešením uvnitř obcí a v nových osídleních. Hloubí se tak, aby se do nich mohly zapustit silnostěnné roury, kolem kterých se ještě nechává místo pro těsnění. Vrty až do hloubek 150 metrů nejsou výjimkou.

Ponorné nebo povrchové čerpadlo

Po vykopání nebo vyvrtání studny je nutné vybrat vhodné čerpadlo k dopravě vody. Při výběru čerpadla je nutno vzít v úvahu, jestli se jedná o studnu kopanou nebo vrtanou, jaká je vydatnost zdroje, z jaké hloubky a jak daleko se bude voda čerpat, jaká bude odhadovaná spotřeba vody, je-li voda čistá nebo s mechanickými nečistotami.

Pro čerpání vody ze studny se běžně používají dva druhy čerpadel, ponorná a povrchová. Povrchová čerpadla se obvykle používají u klasických studní, pro větší hloubky nebo vrtané studny se hodí více ponorná čerpadla.

Příspěvek byl publikován v rubrice Dům, byt, zahrada se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.